Fondation Luc Legrain

Stichting Luc Legrain

Voorstelling van de stichting

De stichting heeft de juridische vorm van een « Private stichting »
(Belgisch Staatsblad, 29 april 2008)

Zijn doelstellingen zijn gespecificeerd in artikel 4
van zijn statuten :


«  … Het ondersteunen van filantropische projecten ten behoeve van minder bedeelde personen. Via deze projecten wil de stichting het vrijwilligerswerk en creatieve initiatieven aanmoedigen.

Zijn werkingsgebied strekt zich uit over gans België. … »

De begunstigden zijn dus minder bedeelde personen van welke herkomst ook.

De stichting richt zich tot elk organisme of vrijwilligersvereniging die een groepsproject voor het goede doel voorstelt, een project dat zich richt tot meerdere personen waar ook in België.

De stichting richt zich vooral op creatieve initiatieven die niet in aanmerking komen voor subsidies of die niet groot genoeg zijn om voor een ondersteuning van belangrijke Fondsen in aanmerking te komen.

Elke aanvraag dient een eenvoudige procedure te volgen waarbij het persoonlijk contact voorop staat.

Om de nodige fondsen te verzamelen, teneinde de projecten te kunnen realiseren, wordt een oproep gedaan naar schenkers.

Alle functioneringskosten worden door de stichter zelf gedragen. De giften zijn dus exclusief en integraal bestemd voor de realisatie van de projecten.

Giften kunnen gestort worden, via overschrijving,
op het nummer BE34.7320.2019.9390
van de stichting.

(Fiscale aftrekbaarheid voor de giften
vanaf 40 € per jaar)

Publicités

Written by luclegrain

1 avril 2012 à 18 h 11 min